Home Contact Sint Georgius Visie Actueel Inschrijven Stop

Nieuws

Geen nieuws op dit moment...

Sint Georgius Kerk + Visie

Visie

De op te richten kerk zal een Syrisch-Orthodoxe kerk zijn, die tot het aartsbisdom Nederland van de Syrisch-Orthodoxe kerk van Antiochië onder leiding van sydna Mor Polycarpus Augin Aydin, behoort. De naam van de op te richten kerk is de Syrisch-Orthodoxe kerk van Antiochië Sint Georgius. De Syrisch-Orthodoxe kerk Sint Georgius zal religieuze en geestelijke verzorging bieden aan de Arabisch sprekende Syrisch-orthodoxen. De kerkdienst in de sint Georgius kerk zal niet verschillen van de kerkdienst in de bestaande Syrisch-Orthodoxe kerken in Nederland. Het enige verschil zal zijn dat in bepaalde delen van de kerkdienst waar het niet verplicht is om ze in het Aramees uit te voeren, in het Arabisch uit te voeren. Als voorbeeld kunnen wij geven de kerkdiensten die plaatsvinden in de Syrisch-Orthodoxe kerken in Irak en Syrië.

 • Het aantal gezinnen dat bij Sint Georgius kerk ingeschreven staat en deel uitmaakt van onze kerk, is 188 gezinnen. De inschrijving geschiedt door middel van een machtigingsformulier waarin het ingeschreven gezin aangeeft dat ze onze kerk machtigt om de kerkelijke bijdrage op maandbasis (€15)te incasseren. Deze gezinnen wonen in de directe nabijheid van de plaats van onze kerk. Tevens accepteren deze gezinnen de kerkleer van de Syrische Orthodoxe Kerk van Antiochië. De ingeschreven gezinnen bij onze kerk geven aan dat ze hun financiële verplichtingen ten opzichte van hun huidige Syrisch-Orthodox kerk hebben voldaan, mits ze tot een huidige Syrisch-Orthodox kerk in Nederland behoren.
 • Tussen de ingeschreven gezinnen is er een aantal Syrisch-Orthodoxe gezinnen die op dit moment niet ingeschreven staan bij een Syrisch-Orthodoxe kerk. Wij zorgen op deze manier dat deze gezinnen hun Syrisch-Orthodoxe identiteit blijven behouden. Hiermee voorkomen wij als Syrisch-Orthodoxe kerk ook dat deze gezinnen hun weg in ons geloof kwijtraken en zich tot andere geloofsgroeperingen aanwenden.
 • De kerkdienst in de Sint Georgius kerk zal niet verschillen van de kerkdienst in de bestaande Syrisch-Orthodoxe kerken in Nederland. Het enige verschil zal zijn dat in bepaalde delen van de kerkdienst waar het niet verplicht is om dat deel in het Aramees uit te voeren, in het Arabisch uit te voeren. Als voorbeeld kunnen wij geven de kerkdiensten die plaatsvinden in de Syrisch-Orthodoxe kerken in Irak en Syrië.

De kerkdiensten van de Syrisch-Orthodoxe kerk Sint Georgius kerk zullen worden gehouden in een gehuurd kerksgebouw tussen Enschede en Hengelo.

 • De Sint Georgius kerk beschikt over een aantal financiële middelen om in het onderhoud van de geestelijken voorzien te worden. Daaronder valt te verstaan: de jaarlijkse kerkbijdrage, de vrijwillige donaties van leden. Elk gezin heeft de Sint Georgius kerk gemachtigd de kerkelijke bijdrage op maandbasis van € 15 te incasseren.
 • De Sint Georgius kerk zal conform de statuten van het aartsbisdom van Nederland worden opgericht. Tevens is het oprichten van de Sint Georgius kerk niet in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving. De Sint Georgius kerk staat ingeschreven als een vereniging bij de kamer van koophandel te Enschede. Daarnaast zal er aan de administratieve verplichtingen voldaan met betrekking tot de Belastingdienst. Tevens is er al een aanvraag voor Algemeen Nut Beogend Instelling ingediend bij de Belastingdienst en ingewilligd.
 • Het tijdelijke kerkbestuur van de Sint Georgius kerk zal een algemene ledenvergadering bijhouden voor de bij onze kerk ingeschreven gezinnen. Tijdens deze vergadering zal beslist worden over de aanstelling van een permanente priester voor onze kerk. De permanente priester zal aan de voorwaarden van het aartsbisdom moeten voldoen. Na de goedkeuring en toestemming van uw sydna Mor Polycarpus Augin Aydin, zal de permanente priester zijn werkzaamheden en taken voor de Sint Georgius kerk starten.

Doelstelling

 1. De Arabisch sprekende Syrisch-orthodoxen en niet Syrisch-orthodoxen religieuze en geestelijke verzorging aan te bieden in de taal die ze verstaan.
 2. Zorgen dat de ingeschreven gezinnen hun Syrisch-Orthodoxe identiteit blijven behouden, waarmee voorkomen wordt dat deze gezinnen hun weg in ons geloof kwijtraken en zich tot andere geloofsgroeperingen aanwenden.
 3. Open communicatie tussen de leden en de kerk in gang zetten en behouden.
 4. De discussie tussen de Syrisch-Orthodoxen en de Nederlanders te bevorderen over de eigen normen en waarden, cultureel achtergrond en mogelijke overeenkomsten.
 5. De discussie tussen onze jeugd en de geestelijke verzorger te bevorderen over de eigen normen en waarden en cultureel achtergrond.
 6. De afstand tussen de generaties te verkorten door middel van georganiseerd uitleg en discussies.
 7. De Syrisch-Orthodoxe gezinnen stimuleren de kerk vaker te bezoeken.
 8. Jonge Syrisch-Orthodoxe gezinnen met kinderen stimuleren de kerk vaker te bezoeken door middel van een gepaste starttijd voor de kerkdiensten en kinderopvang te regelen.
 9. De jeugd stimuleren de kerk vaker te bezoeken door middel van een gepaste starttijd van de kerkdiensten.

Plan van aanpak

 1. De tijd van de kerkdienst zal in overleg met het bestuur van het gehuurde kerkgebouw en de leden niet vroeg s’ ochtends beginnen.
 2. Het gevoel van verantwoordelijkheid bij de jeugd ten opzichte van religie, normen en waarden en cultuur te bevorderen. Op deze manier zullen deze worden doorgegeven van generatie naar generatie en daardoor behouden worden.
 3. Jonge en goed educatieve mensen stimuleren om deel te nemen aan het kerkbestuur waarmee het denkbeeld over de kerk wordt vernieuwd.
 4. Tijd en financiële middelen inzetten om het gebruik van de Aramese taal te bevorderen.
 5. Zondagsschool oprichten voor kinderen en jeugd.
 6. Starten met ideeënbus, waarmee de leden met het kerkbestuur kunnen meedenken over de ontwikkeling van onze kerk.
 7. Een klachtencommissie samenstellen waardoor de leden met hun klachten over de sint Georgius kerk terecht kunnen.
 8. De priester dient te beschikken over een speciaal e-mailadres waar de leden in het bijzonder de jeugd met zijn vragen terecht kan over bijvoorbeeld religie, cultuur en eventueel problemen.
 9. Een spreekuur starten waarin de leden uitleg en hulp krijgen over vragen en onderwerpen zoals belastingzaken.
 10. Maandelijkse bijeenkomsten organiseren waarmee socialen contacten worden opgebouwd en versterkt.
 11. Met enige regelmaat activiteiten zoals excursies en bijeenkomsten organiseren om het welzijn en de welvaart van de leden te bevorderen.
Copyright © 2009-2020 Syrische Orthodoxe Kerk Sint Georgius - Alle Rechten Voorbehouden | Disclaimer | Privacy | Pagina Top Top

Designed by: Miro Webdesign