Home Contact Sint Georgius Visie Actueel Inschrijven Stop

Nieuws

Geen nieuws op dit moment...

Sint Georgius Kerk + Over Sint Georgius

Over Sint Georgius

Sint Joris en de draak, Gustave Moreau, circa 1880

Georgius (heilige) - Joris van Cappadocië -

Geboren 270 in Lod, Palestina
Gestorven 303 in Nicomedia, Bithynië
Feest 23 april
Beschermheilige Aragón, Amersfoort, Beiroet, Catalonië, Constantinopel, Istanboel, Duitsland, Engeland, Ethiopië, Ferrara, Italië, Genua, Gozo, Bulgarije, Griekenland, Haldern, Heide, Georgië, Libanon, Litouwen, Lod, Malta, Modica, Moskou, Nederland, Palestina, Portugal, Ptuj, Ridderkerk, Sicilië, Slovenië, Terborg, Venetië

Georgius (Joris van Cappadocië) (gestorven 23 april 303) is een martelaar en heilige. Sinds 1222 is hij patroon (beschermheilige) van Engeland (Engels: Saint George). Tevens is hij als Sant Jordi de beschermheilige van de Spaanse autonome regio Catalonië. De meeste mensen kennen hem beter als Sint-Georgius met de draak. In Rusland is hij bekend als Svjatoj Georgij (momenteel staat hij afgebeeld op de achterkant van de kopeke. In Griekenland als: Agios Georgios.
Sint Georgius is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij nooit heeft geleefd. De eerste vermeldingen over Georgius zijn honderden jaren na zijn veronderstelde marteldood opgetekend. Het is ook niet duidelijk waar deze Sint-Georgius geleefd zou hebben, men plaatst hem aan de Afrikaanse kust maar ook in Klein-Azië. Voor de ridderschap was de historiciteit van Sint-Georgius onbelangrijk, het ging hen om een patroonheilige die krijgshaftig en moedig was en op een voor de krijgslieden aansprekende wijze, dus met het zwaard of de lans en niet met een gebed zoals bijvoorbeeld Romanus van Rouen, het kwaad overwon. De meeste heiligen waren vredelievend of contemplatief. In Georgius vallen de mythen rond Koning Arthur en zijn drakendodende ridders samen met de christelijke heiligenverering.

Bronnen
Er zijn geen historische gegevens over Sint-Georgius bekend. De enige bron waarin hij wordt genoemd is een verzameling legenden over heiligen, de Legenda Aurea. Daarin zijn meerdere verhalen uit de Griekse mythologie in een aangepaste vorm herverteld waarbij een - al dan niet werkelijk bestaande - christen de rol van de Griekse held overneemt. In de Griekse mythen komen diverse draken voor en één ervan wordt door Perseus verslagen. De in 1260 gepubliceerde Legenda Aurea is de oudste bron waarin Georgius met een draak in verbinding wordt gebracht. In Engeland was Georgius, of George, al bekend in de 8e eeuw en tenminste één Angelsaksische kerk was aan deze heilige gewijd. Tijdens de Tweede Kruistocht stelde Richard I zichzelf en zijn leger onder de bescherming van Sint-Georgius.
Volgens vaste regels beschilderde wapenschilden en hun bijbehorende heraldiek ontstonden rond 1200. Het rode "Kruis van Sint-Georgius" op een witte achtergrond is in de eerste helft van de 12e eeuw met de heilige verbonden. Het kruis is ontleend aan de mantel van een kruisvaarder.
Kanunnik Fisher beschreef de verering van Sint-Georgius als "een aangelegenheid van het hof en het legerkamp" en niet zozeer van de kerk.

Leven
Sint-Georgius kwam volgens de legende uit een christelijke familie en werd geboren aan het einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn vader, een officier in het leger, stierf toen Georgius nog jong was. Eens volwassen werd ook Georgius militair en hij bracht het tot officier in het leger van Diocletianus.
Toen deze een decreet uitvaardigde waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde Georgius aan de vervolging deel te nemen, en verklaarde hij zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem vermoorden.
Over het veronderstelde leven van Georgius doet de Legenda Aurea verder geen mededelingen.
Moderne onderzoekers brengen Georgius in verband met een martelaarsdood in Lydda in de periode vóór de regering van Constantijn de Grote.

De marteldood van Georgius
Volgens de legende werd Georgius in 303 door de christenvervolgers gevangen genomen en gefolterd. Hij werd op een rad gelegd met tweesnijdende zwaarden, in een ketel met kokende olie gestopt en moest van een beker met gif drinken. Hij liep desondanks geen letsel op. Onder de indruk van dit wonder liet de keizerin van Rome zich dopen. Ze werd daarop samen met Georgius op de toren van de stadsmuur onthoofd. Dit alles zou gebeurd zijn in het "beloofde land".
Er zijn geen bronnen uit de oudheid die dit verhaal aangaande de keizerin vermelden. De echtgenote van Diocletianus, Prisca, werd tijdens zijn regering gedwongen om aan de goden te offeren. Na de dood van Galerius in 311 werd Prisca naar Syrië verbannen door Keizer Maximinus Daia. Keizer Licinius liet haar in 315 onthoofden.
Er zijn slechts weinig afbeeldingen van de marteldood van Sint-Georgius. Soms vindt men ze in kerken waarvan Georgius de patroon is.

Verering
Door zijn populariteit in het Oosten en het Westen blijft zijn naamdag op 23 april op de Romeinse kalender gehandhaafd.
De ridderlijke figuur van Sint Georgius heeft altijd een bijzondere verering genoten. Richard Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon der kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland. Bij hetontstaan van Scouting werd de strijdbare martelaar tot patroon gekozen.
De beschermheilige van Ridderkerk en Terborg is St. Georgius. Het wapen van Ridderkerk en Terborg bevat Sint Georgius en de draak.

Sint Georgius en de draak
Sint-Georgius wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom.
Omdat het oorspronkelijke verhaal verloren is gegaan, werden mythen uit de Oudheid in het verhaal geïntegreerd. Zo heeft het verhaal ook overeenkomsten met Perseus. In de Legenda Aurea uit de 13e eeuw wordt het verhaal voor het eerst in de huidige vorm beschreven. Hier speelt het zich af in Silena in Libië. In andere bronnen wordt echter ook Beiroet genoemd.
De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar St. Georgius viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.

Draaksteken
Het Draaksteken in het Limburgse Beesel is een wervelend openluchtspel over de legende van Sint Georgius en de Draak. Eens in de zeven jaar staat heel Beesel in het teken van deze oeroude strijd tussen goed en kwaad. Vroeger werd dit in Nederland overal gedaan maar sinds een aantal decennia wordt dit alleen nog in het Limburgse Beesel uitgevoerd.

Sint-Georgiusdag
23 april is Sint-Georgiusdag en wordt door scouting internationaal gevierd. Vooral Katholieke scouts houden een feestdag die afgesloten wordt met een groot kampvuur. Oorspronkelijk door Lord Baden-Powell gekoppeld aan ridderlijkheid, maar tegenwoordig staat Sint-Georgiusdag in het licht van het thema goed en kwaad.
Icon, Museum Christian-Byzantine, Athens
Voor Catalonië is het niet alleen de nationale feestdag, maar ook het feest van het boek en het gedrukte woord. Traditioneel geeft men er aan vrienden en familie op die dag een boek, een roos en een korenaar. Het is voor uitgevers dan ook een belangrijke dag en veel debuten verschijnen in die periode. Op Sint-Georgiusdag 2007 verscheen zo een volledige nieuwe editie van de Gran Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, te vergelijken met de grote Van Dale. De literaire prijs Premi Sant Jordi de la novel•la wordt echter eigenaardig genoeg elk jaar in december tijdens de litteraire nacht van Sint-Lucia toegekend.

Sint-Georgius en de ridderschap
De Heilige Georgius was als patroon van de ridders een populair motief bij het vormgeven van Ridderorden. Niet alleen in de insignes maar ook in de naam van de vele Orden van Sint-George of Orden van Sint-Georgius vinden wij hem terug. De Orde van de Kouseband gebruikt Sint-Georgius als symbool van het goede dat de draak, het kwaad, verslaat. Georgius is een van de heiligen die op de Hongaarse Stefanskroon zijn afgebeeld.
De Orde van Sint-Georgius (Bourgondië) werd opgericht nadat relieken van deze heilige naar Bourgondië waren gebracht.

De Efteling
Attractiepark De Efteling maakte op 18 juli 2009 bekend, dat het verhaal van Georgius en de Draak centraal zal staan in een nieuwe attractie van het park die op 1 juni 2010 zou moeten openen.

Copyright © 2009-2020 Syrische Orthodoxe Kerk Sint Georgius - Alle Rechten Voorbehouden | Disclaimer | Privacy | Pagina Top Top

Designed by: Miro Webdesign